Algemene Voorwaarden Yogalessen

Algemene Voorwaarden Massages

  • Voor een eerste behandeling zal ik een aantal korte vragen stellen over uw sportieve en medische verleden. (ongeveer 10 min.)
  • Uiteraard worden deze gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
  • Bent u onder behandeling van een arts, (fysio)therapeut, specialist of anderen, en/of gebruikt u medicijnen dan zult u met deze persoon moeten overleggen of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
  • Bij twijfel zullen we de massage staken en u doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut. Zodra de betreffende behandelaar hiermee instemt kan ik uw massage voortzetten.
  • Deli Treats is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
  • Deli Treats behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
  • Deli Treats is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Gelieve uw mobiele telefoons gedurende de behandeling uit te schakelen.
  • De behandeling dient, gelijk na afloop, contant of middels een ‘tikkie’ betaald te worden.
  • Deli Treats verzorgt beslist GEEN erotische massages.
© 2020 DeliTreats. Alle rechten voorbehouden.