Algemene Voorwaarden Yogalessen

Algemene Voorwaarden Massages

Algemene voorwaarden

1. De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig. Als richtlijn houden we aan dat de cliënt 5 minuten voor aanvang van een sessie aanwezig is.
2. De tijd die iemand te laat aanwezig is wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd.
3. Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.
4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.
5. Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant of per betaalverzoek.
6. De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
7. Aspecten die van belang aangaande de gezondheid van de cliënt worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie vermeld.
8. Deli Treats streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

Privacy statement dossiervorming
1.  Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als: hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en voortgang van het proces.
2.  Naast inhoudelijke gegevens worden tevens NAW en contactgegevens in uw dossier opgenomen. NAW gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnen nemen en facturatie.
3.  De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met u worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van u nodig zijn.
4. De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.
5. Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject worden uit ons bestand worden verwijderd. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.

Privacy statement behandelovereenkomst

Overeenkomstig de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WKKGZ) waar de behandelingen binnen onze praktijk onder vallen zijn wij verplicht tot het aangaan van een persoonlijke behandelovereenkomst voor het geven van onze sessies. Deze behandelovereenkomst wordt aan het begin van de eerste sessie met u doorgenomen en ondertekend.

Onderdelen die in deze behandelovereenkomst worden vastgelegd zijn:

 1. Overeenstemming over de hulpvraag en het daarbij overeengekomen behandelplan (wat daarbij in grote lijnen wordt overeengekomen).
  2. Een schatting van het aantal sessies en het tarief dat per sessie in rekening zal worden gebracht.
  3. Instemming over dossiervorming (en de gegevens die daarin worden vastgelegd en wat daarmee wordt gedaan (zie hierboven).
  4. Instemming met hierboven gestelde privacy statement.
  5. Mogelijkheden om de behandeling te beëindigen (zowel door behandelaar als cliënt) en mogelijkheden voor doorverwijzing.
  6. Werkwijze in geval van klachten (klachten procedure) en geschillencommissie.

De huidige privacy statement is bijgewerkt op 22 Oktober 2022

Bij vragen over deze statement kan contact worden opgenomen met diana@delitreats.nl

 • Voor een eerste behandeling zal ik een aantal korte vragen stellen over uw sportieve en medische verleden. (ongeveer 10 min.)
 • Uiteraard worden deze gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, (fysio)therapeut, specialist of anderen, en/of gebruikt u medicijnen dan zult u met deze persoon moeten overleggen of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Bij twijfel zullen we de massage staken en u doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut. Zodra de betreffende behandelaar hiermee instemt kan ik uw massage voortzetten.
 • Deli Treats is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Deli Treats behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Deli Treats is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Gelieve uw mobiele telefoons gedurende de behandeling uit te schakelen.
 • De behandeling dient, gelijk na afloop, contant of middels een ‘betaalverzoek’ betaald te worden.
 • Deli Treats verzorgt beslist GEEN erotische massages.

Algemene voorwaarden van het NGS vindt u hier:  NGS2134 algemene voorwaarden NGS

© 2024 DeliTreats. Alle rechten voorbehouden.